کمپین تبلیغاتی تئاتر کارناوال خون

نمایش کارناوال خون

تاریخزمستان 1398
مکانایران . مشهد
مشتریکارناوال خون
دسته بندیکمپین تبلیغاتی . تبلیغات رسانه ای . بیلبورد

داستان پروژه

پرفروش ترین تیاتر فصل مشهد 1398