طراحی لوگو برای گالری نقره آراز
طراحی کارت ویزیت برای گالری نقره آراز
طراحی ساک دستی برای گالری نقره آراز

گالری نقره آراز

تاریخمرداد 1397
مکانایران . مشهد
مشتریآراز
دسته بندیلوگو و ساک دستی

داستان پروژه

ما در آژانس تبلیغاتی مها برای گالری آراز در ابتدا طراحی لوگو انجام داده و بعد از آن ساک دستی در دو سایز طراحی و تولید کردیم.